Pazartesi, Temmuz 22

Avrupa’da büyüme ve yatırım fonları birleştirilecek

Avrupa’da normalleşen ekonomik belirsizliğe rağmen yatırımcıları teşvik etme çabalarını tartışıyoruz.

Avrupa’da normalleşen ekonomik belirsizliğe rağmen yatırımcıları teşvik etme çabalarını tartışıyoruz. Güvenin yeniden tesis edilmesi amacıyla Avrupa Birliği tarafından sağlanan kamu yardımlarının Avrupa Yatırım Planı kapsamındaki kredilerle birleştirilmesi planlanıyor.

AB fonları yatırımların yeniden artmasına ve daha fazla istihdam yaratılmasına olanak tanıyacak mı?

Bu soruları Avrupa kurumlarının en yetkin isimlerine sorduk.

Ekonomik belirsizlik artık hepimiz için normal bir durum haline geldi.

Avrupa Komisyonu’nun Yatırım ve Bölgesel İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısıyla, Avrupa’nın riskten kaçınan yatırımcılar için bir güven ortamı yaratarak iş fırsatları yaratmada nasıl öncülük edeceğini konuştuk.

Zemin? Para gerektiren riskli projeleri finanse etmek. Avrupa İnşaat ve Yatırım Fonlarından gelen hibelerin bir araya getirilmesi. Avrupa Stratejik Yatırımlar Fonu’ndan alınan krediler için.

Fikir? Buradaki fikir Avrupa Birliği’nin daha fazla risk alması, projelerin özel sektör kaynaklarıyla da desteklenmesi. Ancak Avrupa Birliği bürokratı değilseniz birbirine çok benzeyen bu iki fon hakkında fazla bilginiz olmayabilir. Bu fonların isimlerini de ilk kez duyuyor olabilirsiniz.

Bir vatandaşın istihdam yaratmayı ve bölgesinin büyümesine katkıda bulunmayı amaçlayan bir proje için kaynağa ihtiyacı varsa yetkili makamlarla iletişime geçmelidir.

Teklif, ülkenin büyümek istediği sektör veya bölgenin ulusal planına uygunsa değerlendirilerek onaylanıyor.

Hükümet, Avrupa Yapısal ve Yatırım Fonlarından faydalanmak için bir kişinin sahip olduğu proje sayısı kadar projeyi içeren ulusal bir plan hazırlayabilir.

Avrupa Yapısal Yatırımlar Fonu kapsamında 5 farklı kaynaktan sağlanan hibelerle ülkelerin kamu yatırım açıklarını doldurmalarına yardımcı olmak amacıyla AB bütçesinden bu fona 454 milyar avro tahsis edildi.

Hükümetlerin yetkili makamları ve Avrupa Birliği, üzerinde mutabakata varılan genel ulusal plan çerçevesinde fonu ortaklaşa yönetecek.

Hükümet, herhangi bir vatandaş projesi gibi projeler için ESIF fonlarını yönetiyor

Öte yandan, Avrupa Stratejik Yatırımlar Fonu (EFSI) adı verilen ve bireysel projelere AB mali kaynakları ve garantileri sağlayan ikinci bir fon bulunmaktadır. Bu fona sıradan bir vatandaş doğrudan başvurabiliyor.

Bu ulusal bir hibe veya devlet yardımı olmadığı için yatırımcıların katı kriterleri karşılaması gerekiyor.

Ancak onaylandıktan sonra parayı almaya başlıyorlar

EFSI, daha fazla özel yatırımcı çekmek amacıyla riskli proje sahiplerine fizibilite çalışmaları konusunda garantörlük yapmaktadır.

euronews muhabiri Maithreyi:

“Konuyu Avrupa Komisyonu’nun Bölgesel Politikalardan Sorumlu Komisyon Üyesi Corina Cretu ile görüştük. Yapısal ve yatırım fonlarını yöneten kadındır. Diğer konuğumuz ise Komisyon’un istihdam, büyüme, yatırım ve rekabetten sorumlu Başkan Yardımcısı Jyrki Katainen.”

Maithreyi:

Yapısal fonlarda ve ayrıca EFSI’nin istihdam yaratma açısından elde ettiği sonuçlarda neler bulduk?

Avrupa Komisyonu’nun Bölgesel Politikadan Sorumlu Üyesi Corina Cretu:

“2007 ile 2013 yılları arasında fonlarla ne yaptığımıza dair bir değerlendirmemiz var. 1 milyonun üzerinde istihdam yaratıldı ve şu anda yaratılan doğrudan istihdamdan bahsediyorum, açıkçası, dolaylı istihdama bakarsak bunlar ikiye, üçe katlanabilir. . “40 binin üzerinde KOBİ – küçük ve orta ölçekli işletme oluşturuldu, 2014-2020 dönemi için 28 ülke için yaklaşık 600 milyar tutarındaki mevcut fondan maksimum verimin alınması için birlikte çalışıyoruz.”

Komisyon’un istihdam, büyüme, yatırım ve rekabetten sorumlu Başkan Yardımcısı Jyrki Katainen:

“Avrupa Stratejik Yatırımlar Fonu’nu (EFSI) hayata geçirdiğimizde bunun 1,3 milyon yeni iş yaratacağını düşündük. Ancak Uluslararası Çalışma Örgütü, etkinin 2,1 milyon yeni iş olacağını söylüyor.”

Maithreyi

Bu noktada bir uzman görüşü almanın tam zamanı olduğunu düşünüyorum. İlk sorumuz Bruegel düşünce kuruluşundan araştırmacı Grégory Claeys’den geliyor:

“Çok farklı amaçlara ve coğrafi dağılıma sahip olsalar bile, bölgesel fonlar ile EFSI fonlarının neden bir arada kullanılması gerektiğini açıklayabilir misiniz?”

Düşündüm:

“Yönetmeliklerin birbirinden farklı olduğu doğrudur. Çok yıllı mali çerçevemizi değerlendirirken bu birleşimi nasıl daha kolay hale getirebileceğimizi anlattık. Ayrıca fikrimizi daha da basitleştirmek için; Bu uyumluluk ve maliyet seçeneğini basitleştirmek, 2020’nin ötesinde üzerinde çalıştığımız bir konu.”

Dulavratotu:

Yunanistan’ın KOBİ’ye dayalı bir ekonomisi olduğunu herkes biliyor. Aynı şekilde turizm de çok önemli bir rol oynuyor. Öte yandan KOBİ’ler bankalardan yeterli desteği alamıyor; Çünkü bankalar işlevsiz bir kredi sistemiyle mücadele ediyor.
Turizm sektöründe faaliyet gösteren Yunan KOBİ’leri için yapısal fonların sermaye sağlayabileceği bir yatırım platformu oluşturabiliriz. EFSI ve bazı özel yatırımcılar sermaye sağlayabilir ve ardından EFSI KOBİ’lere uzun vadeli ve nispeten ucuz krediler sağlayabilir.”

Maithreyi:

Burada bir sinerji sorunu var mı?

Dulavratotu:

Farklı finansman kaynaklarını bir araya getirmek sadece sağduyu meselesidir.

Düşündüm:

“Risk durumunda elbette daha sağlam temellere sahip uzun vadeli planlarımız var. “Öncülük yapacak özel yatırımcılar için EFSI fonunun yanı sıra özel yatırımcıların uyum politikasındaki durumu da bunun güçlü ve sağlam temellere dayanan bir proje olduğunun garantisini sağlıyor.”

Maithreyi:

Yapısal fonların finanse ettiği sektörlerde proje sayısında daha fazla düşüş görecek miyiz? Mesela üniversitelerde mi?

Düşündüm:

“Öncelikle araştırmaya, inovasyona ve dijitale yatırım yapacağız. Altyapı projelerinde yavaşlama olacak. Bu, Orta ve Doğu Avrupa için özellikle önemli bir ihtiyaçtır çünkü bu parçalar arasındaki bağlantı önemli bir konudur. Aynı zamanda bu bölgeler için inovasyonla güçlerimizi birleştirmemiz gerekiyor.”

Dulavratotu:

“İddiaya girmek zorunda kalsaydım, gelecekte yapısal fonların büyük çoğunluğunun hibe bazlı olmaya devam edeceğini ve daha fazla mali araç göreceğimizi söyleyebilirim. Çünkü bu, Avrupa Birliği’nin ya da kamu kaynaklarının kullanımının daha etkili bir yolu.”

Maithreyi:

Bu bence başka bir uzmanın görüşüne başvurabileceğimiz farklı ve ilginç bir nokta; Alman ZEW’in Avrupa Ekonomik Araştırmalar Bölümü’nden uzman Mathias Dolls’u dinleyelim:

“EFSI’nin 2020 sonrası için uzun vadeli bir vizyonu var mı? Örneğin 5 AB kurumunun başkanlarının raporunda EFSI’nin avro bölgesi için bir dengeleme mekanizmasına dönüştürülebileceği tartışıldı. Bu geçerli bir seçenek mi?

Dulavratotu:

“EFSI en iyi çözüm değil. Çünkü işsizlik arttığında sübvansiyonlar önemli bir rol oynuyor, yani mevcut durumu istikrara kavuşturuyor. EFSI’nin üye ülkelerimizde bir ölçüde kalıcı bir araç haline geldiğini gözlemledikçe, daha sonra az gelişmiş ülkelerde piyasa başarısızlığının bir göstergesi haline gelebilmektedir. “EFSI’nin otomatik stabilizasyon fonksiyonunu abartmayacağım ancak yakın gelecekte yapması gereken bazı işler olabilir.”

Maithreyi:

2017 yılında Avrupa’da yatırım koşulları nasıl olacak?

Dulavratotu:

“Avrupa dışından, hatta bazen içeriden gelen tüm bu belirsizlik, yatırımlar için zehir gibidir.
Kurallara dayalı dünya ekonomisinin önemini vurgulamak istiyoruz; kurallara dayalı ticaret, küreselleşmeyi şekillendirmenin ve yatırım ortamını iyileştirmenin yoludur. “Odaklandığımız sorun bu.”

Düşündüm:

“Alınacak sonuçlarla Jyrki’nin de belirttiği gibi Avrupa Birliği’nin dünyadaki önemli bir oyuncu olarak yerini koruyacağını düşünüyorum.”

Maithreyi

“Bu kadar karmaşık bir konuyu açıkladığınız için ikinize de çok teşekkür ederim.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

deneme bonusu
Antalya Haber Sunucu
meritking