Cuma, Temmuz 19

75. yılında İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi: İlkeler risk altında mı?

Bu haberin ilk yayınlandığı dil Fransızcadır

Bugün, dünya tarihinde önemli bir dönüm noktasına işaret eden kurucu metin olan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin kabulünün 75. yıl dönümü.

REKLAM

Bildiri, 10 Aralık 1948’de Paris’te yapılan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda kabul edildi.

İnsan haklarına ilişkin en temel uluslararası anlaşma olarak kabul edilen ve “insan hakları” düşünce tarihinde bir dönüm noktası olarak nitelendirilen bildirge, İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinden üç yıl sonra kabul edildi.

Bu bildiriyle bir anlamda savaş sonrası dünyada insan hakları standartlarının temelleri atılmış oldu.

İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün (HRW) Avrupa ve Orta Asya Departmanı Direktörü Hugh Williamson, Euronews’e verdiği röportajda şunları söyledi: “Bildirgenin özü, herkesin eşit doğması ve doğuştan gelen (insan) haklara sahip olmasıdır. Bu haklar tartışılmazdır. ve evrenseldir. Bu nedenle birçok insan haklar anlaşmasının da temelini oluşturmuştur.” dedi.

Deklarasyon Paris’te onaylandığında BM’nin yalnızca 58 üyesi vardı ve 48 ülke lehte oy kullandı.

Bugün, Birleşmiş Milletlerin 190 üyesinin çoğu, Bildirgenin ilkelerine dayanan, yasal olarak bağlayıcı anlaşmaları onaylamıştır.

Sembolik olmaktan öte

Anlaşma eşitliğin ve sembolik anlamın çok ötesine geçiyor. Öyle ki, tüm toplumların insan haklarını temel alan, belirli bir döneme bakılmaksızın ilkeler sunan temel bir “rehber”dir.

“Bunun sembolik olmaktan öte bir şey olduğunu düşünüyorum, çünkü Bildirge bundan sonra gelecek olanın temelini oluşturdu. Çocuk haklarından cinsiyet ayrımcılığına ve işyerinde engellilik yönetimine kadar çok çeşitli insan hakları konularını kapsayan anlaşmalara yol açtı.” diyor Cenevre’deki Uluslararası İnsancıl Hukuk ve İnsan Hakları Akademisi araştırma çalışmaları başkanı Erica Harper.

Euronews’e konuşan Harper sözlerine şöyle devam ediyor:

“Bu Bildirge, dünyada meydana gelen felaketlere yanıt olarak hazırlanmış olup, tüm Devletlerin birleşip insanlığı yönetmesi gereken temel ilkelere bağlı kalabileceği bir anı işaret ediyordu. Ancak bugün, parçalanmış ve kutuplaşmış bir siyasi atmosferde, Evrensel’in sembolik doğası, Beyan da hayati önem taşıyor çünkü bu semboller hep birlikte bize neyi kabul edebileceğimizi hatırlatıyor.”

İlkeler risk altında mı?

Ancak insan haklarıyla ilgili pek çok sorun varlığını sürdürüyor. HRW’den Williamson’ın işaret ettiği gibi, hem sendikalar hem de siyasi partiler açısından ifade özgürlüğü, toplanma özgürlüğü, gösteri yapma hakkı, örgütlenme özgürlüğü ve örgütlenme hakkı gibi birçok temel ilke dünya çapında ihlal edilmeye devam ediyor.

Hugh Williamson sözlerine şöyle devam ediyor:

“Mültecilerin ve ayrımcılığın durumu göz önüne alındığında Avrupa mükemmel olmaktan çok uzak. Örneğin Evrensel Beyanname’nin önemli bir maddesinde, cinsiyet veya etnik kökene bakılmaksızın herkesin temel insan haklarına sahip olduğu belirtiliyor. Ancak ırkçılık Avrupa’da büyük bir sorun. “

BM’nin insan hakları ve uluslararası dayanışma konusunda bağımsız uzmanı Cecilia Marcela Bailliet, “AB, Evrensel Bildirge’de belirtilen ilkelere saygı gösterme konusunda mükemmel bir örnek değil” dedi ve eleştirisini şöyle sürdürdü:

“Avrupa’nın belirli bir demokrasi ve insan haklarına saygı düzeyine ulaştığı düşüncesi var. Ancak gerçek şu ki mükemmel bir sistem yok. Mesela İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi sığınma hakkını ve barınma hakkını düzenliyor. ülkeye girme ve kendi ülkesine dönme izni var. Ancak Avrupa’da “insanların hareketi üzerinde birçok kısıtlama var. Bu kısıtlamalar sadece usul ihlallerine değil, aynı zamanda yaşam hakkı ihlallerine ve hatta gözaltı durumlarında işkenceye varan insanlık dışı muamelelere de yol açmıştır.”

Gazze, Ukrayna ve Afganistan…

Uluslararası Af Örgütü Fransa Direktörü Jean-Claude Samouiller de dünyada endişe verici birçok durum olduğunun altını çiziyor.

“Kürtaj hakkı, Macaristan ve Polonya’da olduğu gibi Amerika Birleşik Devletleri’nde de düşüşte. Bugün asıl kaygılarımız İsrail, Gazze ve çatışmanın çeşitli taraflarının sistematik olarak insan haklarını ihlal ettiği ve yaşama saygı göstermediği işgal altındaki Filistin topraklarıyla ilgili. İnsan onuru,” dedi Samouiller. diyor ve ekliyor:

“Bombalamaların sivilleri ve sivil altyapıyı hedef aldığı Ukrayna’da da durum aynı. İnsanlığa karşı suç olarak nitelendirdiğimiz Afganistan ve İran’daki kadınların durumundan da hem kadınların hem de tüm İranlıların durumundan büyük endişe duyuyoruz.” ”

REKLAM

Ancak geriye dönüp bakıldığında uzmanlar son 75 yılda kaydedilen ilerleme konusunda iyimser olmaya devam ediyor.

Cecilia Marcela Bailliet’e göre, “İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, aynı zamanda güncel, evrensel ve ebedi olan özgürleşme öyküsünün özetidir”.

Bailliet şöyle devam ediyor:

“Bugün dünyaya baktığımızda savaş ve yıkım görüntüleriyle karşı karşıya kalıyoruz ama aynı zamanda farklı coğrafyalarda insanları etkileyen ihlallere tepki olarak dünyanın hemen her şehrinde gerçekleştirilen inanılmaz dayanışma gösterilerinden de ilham alıyoruz. Sadece yakın değil, uzak bölgelerde de tüm halklar için barış hakkı istiyoruz”.

Erica Harper da aynı fikirde:

REKLAM

“Küresel olarak insan haklarına 1948’dekinden çok daha fazla saygı duyuyor ve koruyoruz. Mesela 1948’deki sözleşmede engelli haklarından bahsedilmiyordu. Yeni haklar da getirildi. Mesela geçen yıl “temiz yaşam hakkı” , sağlıklı ve sürdürülebilir çevre” olarak “Önce İnsan” ilan edilmiştir. “Hak Konseyi ve ardından Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından tanındı.”

Peki mevcut durum nedir?

Evrensel Bildirge’nin kabulünün 75. yıl dönümünde dünya çapında insan hakları durumunu değerlendiren Uluslararası Af Örgütü Fransa Direktörü Jean-Claude Samouiller, bildirgede yer alan 30 temel haktan birine dikkat çekiyor:

“Bildirge’de diğer tüm hakları talep etmemizi sağlayan bir madde varsa o da belki ifade özgürlüğü hakkıdır. İfade hakkı, gösteri yapma hakkı ve haklar konusunda çok dikkatli olmak çok önemli. örgütlenmek çünkü bu haklar başkalarının da kendilerini öne sürmesine olanak tanır Otoriter bir sistem (bir ülke için) “Kurulduğunda ilk kurbanları siyasi muhalifler, gazeteciler, hak savunucuları ve aydınlardır.”

Cecilia Marcela Bailliet, okullarda insan hakları konusunda eğitim verilmesinin çok önemli olduğunu vurguluyor:

“İnsan hakları eğitimine yatırım yapmamız gerektiğine inanıyorum. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi tüm okullarda öğretilmeli. Norveç’te yaşıyorum ve buradaki çocuklara Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin öğretildiğini biliyorum. Bunu yaptıklarında Geri Dönüyorlar.” Bunun hem devlet hem de aileleri açısından ne anlama geldiğini evde açıkça ifade edebiliyorlar: “Kurtuluş yolunda büyük bir adım.”

REKLAM

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

deneme bonusu
Antalya Haber Sunucu